نام محصول: شیشه جامد رشیو ۱٫۹-۲٫۱

شیشه رشیو ۱٫۹ جامد و به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع کاربرد دارد .
۱۳۹۸-۸-۱۸ ۱۱:۵۰:۰۳ +۰۰:۰۰