نام محصول: سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۷

Baume at20c %Sio2 %Na2o Concentration Raito
۴۹٫۸ ۳۳٫۲ ۱۲٫۲ ۴۵٫۵ ۲٫۷

سیلیکات سدیم مایع رشیو ۲٫۷ مناسب جهت صنایع تولید لوله مقوائی , صنایع حفاری میباشد.

2019-05-20T10:23:34+04:30