نام محصول:سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴

Baume at20c %Sio2 %Na2o Concentration Raito
۵۱٫۵-۵۱٫۸ ۳۲٫۸-۳۳٫۴ ۱۳٫۸-۱۴٫۳ ۴۷-۴۷٫۳ ۲٫۳-۲٫۴

سیلیکات سدیم رشیو ۲٫۳ – ۲٫۴ مایع با غلظت مورد نظر مشتری مناسب جهت روان سازی دوغ آب شرکتهای تولید کاشی و سرامیک , ریخته گری , کارتن سازی , روان کننده بتن , نساجی , آرایش های معدنی میباشد.

2019-05-20T11:28:21+04:30