نام محصول: شیشه جامد رشیو ۳٫۳

شیشه رشیو ۳٫۳ جامد و به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع  نوترال کاربرد دارد .

2019-05-20T10:48:28+04:30