نام محصول: شیشه جامد رشیو ۳٫۳

شیشه رشیو ۳٫۳ جامد و به شکل کریستال شیشه ای میباشد و برای تولید سیلیکات مایع  نوترال کاربرد دارد .

۱۳۹۸-۲-۳۰ ۱۰:۴۸:۲۸ +۰۰:۰۰