نام محصول: سیلیکات سدیم نوترال

سیلیکات سدیم نوترال مایع بنا به شرایط و فرمول مصرف کننده غلیظ یا رقیق میشود . جهت بریکت سازی , صنایع حفاری, صنایع تولید  لوله مقوائی , زود گیر شدن بتن , ضد آب شدن بتن و تولید ملات نسوز جداره کوره ها استفاده میشود. 

سیلیکات گستر اصفهان
2019-05-28T08:53:10+04:30